Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.evolution-job.be

Door gebruik van deze website aanvaardt u die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe na te leven.

1. Automatisch verzamelen van gegevens

Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Ook kunnen tijdens een bezoek aan deze website automatisch ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de website te verbeteren. Met de meeste browsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.

2. Persoonlijke informatie

De persoonsgegevens die u aan entrili verstrekt, worden verzameld en verwerkt door entrili, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen en haar zusterbedrijven.

Deze verwerking heeft tot doel het afsluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (selectie, loonsverwerking en administratieve verplichtingen voortvloeiend uit deze arbeidsovereenkomst).

Uw gegevens kunnen door entrili ook gebruikt worden voor het doorsturen van vacatures die bij uw profiel passen indien expliciet door jouw aangevraagd of voor informatie- en promotiecampagnes.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan U deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren. U kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. Intellectuele rechten

entrili besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar website. De teksten, tekeningen, foto’s, films, lay-out, beelden, data, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en alle andere bestanddelen -van welke aard ook- van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van entrili of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigingen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

4. Informatie op de website:

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. entrili staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. entrili is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

entrili behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. entrili is niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. entrili heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.

Het plaatsen van links door entrili houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites.

6. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Ieder geschil met betrekking tot de entrili site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.