1. Automatisch verzamelen van gegevens

Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Ook kunnen tijdens een bezoek aan deze website automatisch ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de website te verbeteren. Met de meeste browsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.

2. Persoonlijke informatie

De persoonsgegevens die u aan entrili verstrekt, worden verzameld en verwerkt door entrili VZW, Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen en haar zusterbedrijven.

Deze verwerking heeft tot doel het afsluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid (selectie, loonsverwerking en administratieve verplichtingen voortvloeiend uit deze arbeidsovereenkomst).

Uw gegevens kunnen door entrili ook gebruikt worden voor het doorsturen van vacatures die bij uw profiel passen indien expliciet door jouw aangevraagd of voor informatie- en promotiecampagnes.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan U deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren. U kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.